HEM

HEDEHUNDSKLUBBEN

KALLAR TILL ORDINARIE

ÅRSMÖTE 2021

TORSDAG DEN 15 APRIL

KL 19:00


Anmälan till årsmötet sker till
kontakt@hedehund.se  senast 12 april

 

  • Årsmötet kommer att hållas digitalt via Zoom.
    Instruktioner för hur man ansluter till det digitala mötet kommer att skickas ut innan mötet.
    I samma utskick bifogas dagordning och övriga dokument.
  • Förslag på motion som enskild medlem önskar behandla på mötet skall skriftligen var oss tillhanda på kontakt@hedehund.se senast 1 april.
  • Vi vill samtidigt passa på att påminna om att betala in medlemsavgiften för 2021 (150 kr/person). Använd formuläret på hedehund.se för ansökan (gäller även om du tidigare varit medlem).


Varmt välkomna!