HEM

HEDEHUNDSKLUBBEN

KALLAR TILL

ÅRSMÖTE 2022

ONSDAG 27 APRIL

KL 19:00


Anmälan till årsmötet sker till
kontakt@hedehund.se
senast 22 april.

 

  • Årsmötet kommer att hållas digitalt via länken Teams.
    Instruktioner för hur man ansluter till det digitala mötet kommer att skickas ut innan mötet. I samma utskick bifogas dagordning och övriga dokument.

  • Förslag på motion som enskild medlem önskar behandla på mötet skall skriftligen var oss tillhanda på kontakt@hedehund.se senast 12 april.
  • Vi vill samtidigt passa på att påminna om att betala in medlemsavgiften för 2022 (150 kr/person till bankgironr 5481-7788). Använd formuläret på hedehund.se för ansökan (gäller även om du tidigare varit medlem). Ni som är medlemmar utanför Sverige finner betalinstruktioner på vår hemsida.

Varmt välkomna!